Charlie Norman

Penodwyd Charlie Norman yn Gyfarwyddwr Drivetech ym mis Mai 2019, ar ôl gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cyllid ers 2016. Cyn ymuno â Drivetech, roedd gan Charlie nifer o uwch swyddi cyllid ar draws Grŵp AA. Roedd y rhain yn cynnwys Pennaeth Cyllid ar gyfer AA Roadside a Chyfarwyddwr Cyllid ar gyfer AA Personal Finance Cyfyngedig. 

Mae Charlie yn Gyfrifydd Rheoli Siartredig CIMA. 

“Byddaf yn gyrru am dros 2 awr bob dydd ac yn dyst i ymddygiadau gyrru peryglus fel gyrru’n rhy gyflym, tynnu sylw a gyrwyr sy’n mynnu cadw at lôn ganol traffordd ar bron bob taith. Credaf fod ansawdd ein gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd, ynghyd â’n haddysg a hyfforddiant i yrwyr, yn cael effaith fawr ar ddiogelwch ar y ffyrdd”

Mae pob unigolyn yn y tîm yn cyfrannu sgil unigryw at Drivetech

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.