Colin Paterson

Mae gan Colin amrywiaeth eang o brofiad marchnata, cyfathrebu a datblygu busnes ar draws y sector trafnidiaeth gan gynnwys cludiant modurol a rheilffyrdd, yn ogystal â phrofiad ym maes telemateg, gwasanaethau i ddiwydiant a busnes a dielw.

Ymunodd Colin â Drivetech ym mis Ebrill 2018 ac mae’n gyfrifol am gyfathrebu a marchnata – yn fewnol ac yn allanol – ac mae’n ystyried bod y ffocws ar hyfforddi a datblygu diogelwch ar y ffyrdd yn hanfodol i welliant parhaus, gan helpu i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac yn llifo’n rhydd.

Fel Gyrrwr Uwch, mae’n gwerthfawrogi acronym da pan fydd yn gweld un, ac yn arbennig o hoff o C.O.A.S.T. o storfa Drivetech (canolbwyntio, arsylwi, rhagweld, cyflymder ac amser) i helpu i atgoffa pob gyrrwr o’r prif arwyddeiriau i fod yn broffesiynol, yn ddiogel ac yn gwrtais ar y ffyrdd. Er ei fod yn byw ar gyrion Llundain, mae’n meddwl tybed beth ddigwyddodd i ildio wrth gyffyrdd a hanfodion eraill Rheolau’r Ffordd Fawr.

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.