Colin Paterson

Mae gan Colin amrywiaeth eang o brofiad marchnata, cyfathrebu a datblygu busnes ar draws y sector trafnidiaeth gan gynnwys cludiant modurol a rheilffyrdd, yn ogystal â phrofiad ym maes telemateg, gwasanaethau i ddiwydiant a busnes a dielw.

Ymunodd Colin â DriveTech ym mis Ebrill 2018 ac mae’n gyfrifol am gyfathrebu a marchnata – yn fewnol ac yn allanol – ac mae’n ystyried bod y ffocws ar hyfforddi a datblygu diogelwch ar y ffyrdd yn hanfodol i welliant parhaus, gan helpu i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac yn llifo’n rhydd.

Fel Gyrrwr Uwch, mae’n gwerthfawrogi acronym da pan fydd yn gweld un, ac yn arbennig o hoff o C.O.A.S.T. o storfa DriveTech (canolbwyntio, arsylwi, rhagweld, cyflymder ac amser) i helpu i atgoffa pob gyrrwr o’r prif arwyddeiriau i fod yn broffesiynol, yn ddiogel ac yn gwrtais ar y ffyrdd. Er ei fod yn byw ar gyrion Llundain, mae’n meddwl tybed beth ddigwyddodd i ildio wrth gyffyrdd a hanfodion eraill Rheolau’r Ffordd Fawr.

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Oliver Stevenson

Pennaeth Datblygu Masnachol

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.