Ian Dudley

Ymunodd Ian â DriveTech fel cyfarwyddwr TG ym mis Tachwedd 2019. Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ym maes TG, Digidol ac arwain, sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau technegol ac ar draws llawer o sectorau diwydiant gan gynnwys logisteg, FMCG, gwasanaethau proffesiynol, gweithgynhyrchu a chychwyn busnes ar y we. Mae ganddo gefndir cryf ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni, gan gynnwys rhoi llywodraethu a systemau ar waith mewn diwydiannau rheoledig iawn fel gweithgynhyrchu fferyllol. Roedd traethawd hir gradd Meistr Ian ar Seiberddiogelwch mewn busnes, ac mae wedi gweithio mewn nifer o gwmnïau sy’n ymwybodol o ddiogelwch sy’n gweithio yn unol â safonau fel ISO27001 a Cyber Essential Plus.

Mae gan Ian angerdd dros ddatblygu strategaethau digidol sy’n sicrhau gwerth masnachol mesuradwy o dechnoleg a gwneud systemau digidol a TG yn fantais fusnes mewn marchnadoedd cystadleuol. Y tu allan i’r gwaith mae Ian yn mwynhau ffilmiau, gyrru a threulio amser â’i wraig, ei blant a’i gŵn. 

Yr hyn sy’n ei gythruddo wrth yrru yw gyrwyr hunanol sy’n gwthio eu ffordd trwy draffig heb ystyried defnyddwyr eraill y ffordd.

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Oliver Stevenson

Pennaeth Datblygu Masnachol

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.