Ian Dudley

Ymunodd Ian â Drivetech fel cyfarwyddwr TG ym mis Tachwedd 2019. Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ym maes TG, Digidol ac arwain, sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau technegol ac ar draws llawer o sectorau diwydiant gan gynnwys logisteg, FMCG, gwasanaethau proffesiynol, gweithgynhyrchu a chychwyn busnes ar y we. Mae ganddo gefndir cryf ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni, gan gynnwys rhoi llywodraethu a systemau ar waith mewn diwydiannau rheoledig iawn fel gweithgynhyrchu fferyllol. Roedd traethawd hir gradd Meistr Ian ar Seiberddiogelwch mewn busnes, ac mae wedi gweithio mewn nifer o gwmnïau sy’n ymwybodol o ddiogelwch sy’n gweithio yn unol â safonau fel ISO27001 a Cyber Essential Plus.

Mae gan Ian angerdd dros ddatblygu strategaethau digidol sy’n sicrhau gwerth masnachol mesuradwy o dechnoleg a gwneud systemau digidol a TG yn fantais fusnes mewn marchnadoedd cystadleuol. Y tu allan i’r gwaith mae Ian yn mwynhau ffilmiau, gyrru a threulio amser â’i wraig, ei blant a’i gŵn. 

Yr hyn sy’n ei gythruddo wrth yrru yw gyrwyr hunanol sy’n gwthio eu ffordd trwy draffig heb ystyried defnyddwyr eraill y ffordd.

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.