Oliver Stevenson

Fel Pennaeth Datblygu Masnachol, mae Oli yn gyfrifol am yr arweinyddiaeth y tu ôl i’n tîm gwerthu a rheoli cyfrifon strategol yn y DU ac yn Rhyngwladol.

Mae Oli yn arweinydd gwerthu profiadol ac ymunodd â DriveTech ym mis Ionawr 2020 o Grŵp BMW, lle treuliodd dros 15 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau masnachol, gan gynnwys cyfnod yn gweithio yn y rhwydwaith manwerthwyr. Yn ei rôl ddiwethaf roedd Oli yn Bennaeth Partneriaethau Affinedd yn Alphabet GB, yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau â rhai o’u cwsmeriaid corfforaethol a chyflwynwyr mwyaf. Daw Oli â chyfoeth o wybodaeth fflyd o’r diwydiant fflyd ac egni ac angerdd enfawr sy’n cyd-fynd yn berffaith â’n strategaeth Cwsmeriaid yn Gyntaf. Mae hefyd yn awyddus i sefydlu llwybrau newydd arloesol i’r farchnad ac mae’n gweithio’n agos a’n tîm Cynnyrch i sicrhau ein bod yn cyflawni’n union beth sydd ei angen ar ein cwsmeriaid.

Y tu allan i’r gwaith mae Oli yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn ceisio cadw’n heini ac yn iach neu’n trefnu tîm pêl-droed ei feibion. Mae’n chwaraewr sboncen ac yn rhedwr brwd iawn, ac yn aml gellir ei weld yn rhedeg milltiroedd ar y ffyrdd o amgylch ei dref enedigol Farnham, yn Surrey. Cof cyntaf Oli am foduro oedd hen Renault 6 tolciog ei Fam a oedd, meddai, yn gar a oedd yn edrych yn ofnadwy â ffon gêrs ryfedd a ddaeth allan o’r dangosfwrdd. Ei rwystredigaeth fwyaf ar y ffyrdd yw gyrru’n rhy agos at y cerbyd o’ch blaen a gwaith ffordd sydd wedi’u hamseru’n wael.

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.