Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
SEATBELT

Dy Wregys Dy Fywyd

Mae'r Cwrs Gwregysau Diogelwch Cenedlaethol o'r enw Dy Wregys Dy Fywyd (YBYL) ar gyfer troseddwyr a ddaliwyd heb wisgo gwregys diogelwch, lle nad oes eithriad

DECHRAU’R CWRS

TELERAU AC AMODAU

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer troseddwyr a ddaliwyd heb wisgo gwregys diogelwch, lle nad oes eithriad.  Cwblheir y cwrs naill ai ar-lein neu drwy lyfr gwaith. Mae'n annog pobl i newid eu hagweddau tuag at ddefnyddio gwregysau diogelwch ar gyfer eu hunain fel gyrwyr a'u teithwyr a chanlyniadau camddefnydd.

Cliciwch yma ar gyfer Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych.

Pam y dylech fynychu

Osgoi dirwy gostus

Addysgol

Mae modurwyr yn dweud eu bod yn elwa o'r profiad

Cyfleus

Hawdd i dalu ar-lein

Dechreuwch ar eich cwrs yn awr

DECHREUWCH YMA