Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
Tystebau

Tystebau

Yr hyn mae mynychwyr wedi'i ddweud wrthym...

"Hoffwn ddiolch am gwrs mor arbennig. Nid oedd yn teimlo fel cosb o gwbl, roedd yn hynod addysgiadol, yn peri i chi feddwl ac yn bwysicach fyth, yn effeithiol. Credaf fy mod bellach yn yrrwr gwell o lawer a hynny drwy fynychu'n unig. Byddai'n dda gennyf petai pawb yn ymgymryd â'r cwrs pan maent yn dechrau gyrru."

"Diolch o galon am y cwrs. Rwyf eisoes wedi defnyddio'r awgrymiadau a gyflwynwyd ar y cwrs a gallaf weld gwahaniaeth yn fy rheolaeth o gyflymder."

"Mynychais Gynllun Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder brynhawn heddiw yn Burnham Park. Nid oeddwn yn hoff o'r syniad o fynd ar y cwrs oherwydd bod sawl unigolyn wedi dweud wrthyf y byddai'r prynhawn yn hir a diflas. Ond cefais fy siomi ar yr ochr orau, roedd y digwyddiad yn ddiddorol, addysgiadol ac wedi'i gyflwyno'n hynod dda gan Roger a Richard. Cefais agoriad llygad ac rwy'n ymwybodol o ba mor hunanfodlon yr wyf bellach ar ôl bron i ddeugain mlynedd o yrru. Yn fy ngwaith, mae gofyn cyson i mi ymgymryd â chyrsiau gloywi oherwydd deddfwriaethau newydd ac 'arfer well', a phetai rhywun wedi dweud wrthyf y dylwn ymgymryd â chwrs gloywi gyrru, byddwn wedi chwerthin am ei ben, ond byddai hynny'n hollol anghywir. Diolch am dynnu cast o hen geffyl."

"Rwyf newydd fynychu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder a hoffwn ddweud ei fod yn hynod ddefnyddiol ac wirioneddol wedi peri i mi feddwl am y ffordd yr wyf yn gyrru, ac yn benodol, am fy nghyflymder. Mae'n rhywbeth y dylai pawb ei wneud. Roedd yr hyfforddwyr yn llawn egni, yn wybodus a phroffesiynol wrth ymdrin â chynulleidfa anodd. Rwy'n sicr y bydd cwrs heddiw yn fy ngwneud yn yrrwr gwell ac rwyf wedi dysgu pethau yr wyf wastad am eu cofio wrth i mi grwydro'r ffyrdd fel gyrrwr neu gerddwr."

"Mynychais gwrs yn Belfast ac rwy'n awyddus i rannu bod y bobl hyn wedi troi beth allai fod wedi bod yn fore Sul hynod ddiflas yn ddifyr ac addysgiadol iawn. Roeddwn am roi gwybod i chi pa mor ddifyr ac addysgiadol oedd y cwrs, a hynny gyda diolch i'r hyfforddwyr."

"Mynychais gwrs ar 7 Tachwedd, ac fe'i cefais yn brofiad hynod addysgiadol sydd wedi gwneud i mi fod yn fwy ymwybodol o sut fyddaf yn gyrru yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i'r hyfforddwyr am wneud i mi deimlo'n gartrefol."

"Rwyf newydd gwblhau cwrs ymwybyddiaeth cyflymder, ac er fy mod yn meddwl y byddai'n brofiad diflas, mae'n rhaid i mi gyfaddef ei fod yn wych, mor addysgiadol, ddim yn ddiflas a theimlaf fy mod wirioneddol wedi dysgu llawer. Felly diolch yn fawr iawn i chi, ac mae'n drist nad yw'r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel cwrs gloywi bob 10 mlynedd i'ch diweddaru chi o ddeddfau ac arwyddion newydd. Felly diolch yn fawr. Gwaith da iawn!!"