Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
UK motorway

Rydym ni'n helpu gyrwyr i wneud penderfyniadau gwell wrth yrru mewn dros 95 gwlad

Cyrsiau ymwybyddiaeth - i yrwyr a beicwyr, a atgyfeiriwyd gan heddlu'r DU

Archebwch neu aildrefnwch eich cwrs ar-lein neu drwy ein canolfan gyswllt

CWSMER NEWYDD

CWSMER PRESENNOL

CROESFANNAU RHEILFFORDD AC ARCHEBION GYRWYR IFANC

Gyrru ar gyfer Gwaith - datrysiadau i risgiau cerbydau a hyfforddiant i yrwyr

Costau cerbydau is ~ diogelwch a CSR gwell ymhlith gyrwyr ~ dyletswydd gofalu a chydymffurfiaeth gyfreithiol yn cynnwys gwiriadau trwyddedau

RISG CERBYDAU A HYFFORDDIANT GYRWYR YN Y DU

DATRYSIADAU EIN CERBYDAU YN Y DU

DATRYSIADAU EIN CERBYDAU AMLWLADOL

English & Welsh

Hapus i gyfathrebu'n Gymraeg neu'n Saesneg

Rydym yn y broses o adeiladu gwefan newydd fydd yn galluogi’r holl gynnwys perthnasol i gael ei gyhoeddi yn Gymraeg. Yn y cyfamser bydd DriveTech yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog pan fo gweithrediadau gweinyddol y wefan yn caniatáu. Diolch.

Happy to communicate in English or Welsh
We are in the process of having a new website built which will enable all relevant content to be in the Welsh language. In the meantime DriveTech will endeavour to provide a bilingual service whenever the current website’s administrative functions allow. Thank you.