Mae Drivetech, prif ddarparwr hyfforddiant gyrwyr yn y DU, wedi lansio papur gwyn newydd arloesol i helpu fflydoedd i bontio i’w trydaneiddio. Mae ‘Embracing and electric future: the right support for fleets’ yn rhoi gwybodaeth fewnol a chyngor ymarferol i helpu busnesau i addasu, arloesi a blaenoriaethu diogelwch wrth newid i gerbydau trydan (EVs).

Daw’r adroddiad fel rhan o ymrwymiad parhaus Drivetech i ddarparu hyfforddiant gwerthfawr i yrwyr ledled y wlad, yn ogystal â’r galw cynyddol am wybodaeth fewnol ac arweiniad mewn perthynas â thanwyddau amgen. Yn wir, canfu arolwg diweddar o 17,628 o fodurwyr gan yr AA a rhaglen Tonight ITV y byddai bron i hanner yr ymatebwyr (47%) yn ystyried newid i EVs. Yn ogystal, yn ddiweddar cyhoeddodd llywodraeth y DU waharddiad cenedlaethol ar werthu cerbydau petrol a disel newydd erbyn 2030.

O wefru, i gostau a chynnal a chadw, mae llawer o benderfyniadau i reolwyr fflyd eu hystyried er mwyn sicrhau bod y cyfnod pontio yn un didrafferth. Er nad oes un dull sy’n addas i bawb, dylai blaenoriaethu diogelwch gyrwyr fod yn un o’r ffactorau allweddol wrth bontio. Mae technoleg EVs yn golygu bod ganddynt wahaniaethau clir wrth yrru, gan gynnwys cyflymu ar unwaith a brecio atgynhyrchiol. Darparu hyfforddiant i yrwyr ar gyfer eich fflyd yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau risgiau.

Dywedodd Charlie Norman, rheolwr gyfarwyddwr Drivetech: “Heddiw, mae bron i 100,000 o gerbydau trydan ar ffyrdd y DU. Wrth i’r broses o fabwysiadu cerbydau trydan fynd rhagddi’n gyflym, mae’n hanfodol bod busnesau’n cael y cymorth sydd ei angen arnynt i groesawu dyfodol trydan. Ein blaenoriaeth yw helpu gyrwyr i addasu a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn ddiogel ar y ffordd a chynghori rôl hyfforddi gyrwyr.

“Mae ein papur gwyn arloesol yn rhoi trosolwg ar dirlun presennol EV ac yn rhoi cyngor clir i fflydoedd ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn awr ac yn y dyfodol. Yn rhad ac am ddim i’w lwytho i lawr, byddem yn annog pob rheolwr fflyd i edrych arno.”

 

Llwytho’r Papur Gwyn i lawr

 

I gael rhagor o wybodaeth am amrywiaeth cynhwysfawr Drivetech o wasanaethau hyfforddi gyrwyr a rheoli risg gyrwyr, ewch i’r adran hon o’r wefan: https://www.drivetech.co.uk/global-business-fleet-solutions/


Yn ôl i newyddion ac adnoddau