Roedd gweminar Drivetech ar Blismona’r Ffyrdd a thechnoleg cerbydau newydd, â’u partner cyfryngau Policing Insight, yn llwyddiant mawr.

Roedd Drivetech, ar y cyd â’u partner cyfryngau Policing Insight, yn falch iawn i gynnal gweminar ar 18fed Mehefin 2020 ar y pwnc: A ydym ni’n barod ar gyfer ailwampiad mwyaf erioed gofynion diogelwch cerbydau gorfodol?
 
Gan ganolbwyntio ar ddyfeisiau diogelwch cerbydau gorfodol newydd yr UE (gan gynnwys cyfyngwyr cyflymder) i’w gosod ar gerbydau newydd o 2024, mynychodd amrywiaeth eang o  randdeiliaid y digwyddiad, ynghyd â mynychwyr â diddordeb o feysydd yswiriant modur, plismona, diogelwch gyrwyr, hyfforddiant a darparu a mwy.
 
Asesodd y newidiadau arfaethedig a sut y gallai hyn effeithio ar blismona’r ffyrdd yn y DU.
 
Drivetech cynhaliodd y digwyddiad, ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau gan:

Ian Bint
Tîm Plismona, Drivetech (ac awdur y papur gwyn)

Dr Helen Wells
Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Academaidd Plismona’r Ffyrdd

John Apter
Cadeirydd, Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr

Charlie Norman
Rheolwr Gyfarwyddwr, Drivetech

Ruth Purdie
Prif Swyddog Gweithredol, UKROEd

Bernard Rix
Cyhoeddwyr Policing Insight

 

I’r rhai nad oeddent yn gallu bod yn bresennol, peidiwch â phoeni, mae’r fideo ar gael yma:


Yn ôl i newyddion ac adnoddau