Ar ôl cyfnod hir o dywydd sych a phoeth, yn aml mae’r cyfnod yn cael ei dorri gan stormydd trwm sy’n gallu newid arwynebau ffyrdd yn sylweddol. Bydd arwynebau ffyrdd yn mynd yn angheuol oherwydd bod olew, rwber a malurion eraill yn cronni gan arwain at lawer llai o afael i deiars. Cyn gynted ag y bydd yn bwrw glaw, efallai y sylwch ar byllau a bydd gan arwyneb y ffordd yr hyn sy’n ymddangos i fod yn ewyn sebon wedi’i achosi gan deiars cerbydau yn cymysgu olew a rwber â’r dŵr – bydd hyn yn enghraifft o’r diffyg gafael.

 

 

Y Cyngor

  • Ymestynnwch bellteroedd wrth ddilyn – caniatewch fwy o le oherwydd y bydd brecio’n gallu achosi marwolaeth
  • Cornelu – ewch o amgylch cylchfannau’n arafach ac arafwch yn fwy nag arfer ar gyfer troadau gwledig
  • Cyflymu – cyflymwch yn raddol – dylech ddefnyddio’r cyflymydd i gynnal cyflymder yn unig wrth gornelu, nid i gynyddu cyflymder
  • Brecio – defnyddiwch y brêc yn gynnar i roi rhybudd cynnar i draffig sy’n eich dilyn eich bod yn arafu trwy ddangos goleuadau brêc. Dylai brecio fod yn gynyddol
  • Llywio – dylai mewnbwn llywio fod yn llyfn ac yn raddol. Ceisiwch osgoi gosod gorfod o lwythi ochrol wrth gornelu oherwydd gall fod yn anodd rheoli sgid gor-lywio

 


Yn ôl i newyddion ac adnoddau