Leo Taylor

Ymunodd Leo â DriveTech ar ôl cysylltiad gwasanaeth hir ag Alphabet a Grŵp BMW â thros 16 mlynedd o wasanaeth yn cwmpasu rolau ym maes Datblygu Busnes, Strategaeth Werthu, Cyflwyno Cynnyrch Newydd, a Rheoli Cynnyrch yn y DU ac yn rhyngwladol ar draws eu busnesau.

Bu’r sector hyfforddi gyrwyr ar sylfeini eithaf traddodiadol ond mae 2020 a thu hwnt yn cynnig cyfleoedd gwych i arloesi, adeiladu ar ein safle yn arwain y farchnad fel rhan o’r AA, datblygu gwasanaethau hyfforddi a chydymffurfio newydd o ansawdd, a helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd ymhellach i’n cleientiaid a’n cymdeithas yn gyffredinol.

Pan nad yw yn y gwaith mae Leo yn mwynhau treulio amser â’i 2 blentyn a’i wraig. Os oes unrhyw amser yn weddill mae’n chwaraewr tenis a rygbi brwd, ac ers symud i’r arfordir, mae’n dysgu hwylio ar hyn o bryd.

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Oliver Stevenson

Pennaeth Datblygu Masnachol

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.