Leo Taylor

Ymunodd Leo â Drivetech ar ôl cysylltiad gwasanaeth hir ag Alphabet a Grŵp BMW â thros 16 mlynedd o wasanaeth yn cwmpasu rolau ym maes Datblygu Busnes, Strategaeth Werthu, Cyflwyno Cynnyrch Newydd, a Rheoli Cynnyrch yn y DU ac yn rhyngwladol ar draws eu busnesau.

Bu’r sector hyfforddi gyrwyr ar sylfeini eithaf traddodiadol ond mae 2020 a thu hwnt yn cynnig cyfleoedd gwych i arloesi, adeiladu ar ein safle yn arwain y farchnad fel rhan o’r AA, datblygu gwasanaethau hyfforddi a chydymffurfio newydd o ansawdd, a helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd ymhellach i’n cleientiaid a’n cymdeithas yn gyffredinol.

Pan nad yw yn y gwaith mae Leo yn mwynhau treulio amser â’i 2 blentyn a’i wraig. Os oes unrhyw amser yn weddill mae’n chwaraewr tenis a rygbi brwd, ac ers symud i’r arfordir, mae’n dysgu hwylio ar hyn o bryd.

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.