Nick Butler

Nick yw’r Cyfarwyddwr Masnachol ac mae’n rheoli maes fflyd fasnachol a rheoli risg gyrwyr y busnes.

Mae Nick yn uwch arweinydd masnachol a gweithredol, ac mae ganddo gyfoeth o brofiad o’r diwydiannau modurol a chyllid. Cyn ymuno â Drivetech ym mis Tachwedd 2018, roedd Nick yn Bennaeth Gwasanaethau Symudedd ag Alphabet a threuliodd bymtheg mlynedd yno, cyn hynny bu Nick yn gweithio i Renault Financial Services a Ford Credit Europe. 

Mae Nick yn awyddus i weld cymaint o fusnesau â phosibl yn meddu ar bolisi risg gyrwyr clir a chydlynol ac mae wedi ymrwymo i gryfhau a thyfu’r busnes rheoli risg fflyd a gyrwyr.

Prif gasbeth gyrru Nick yw pobl nad ydynt yn diolch i chi pan fyddwch yn gwrtais ar y ffordd.

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.