Sarah Homer

Sarah yw’r Pennaeth Cyllid a bu’n gweithio o fewn DriveTech a sefydliad mwy’r AA ers dros 12 mlynedd. 

Mae ganddi brofiad blaenorol o reoli cyllid yn y sector gwasanaethau adeiladu ac mae ganddi gymhwyster CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli).

Sarah sy’n rheoli’r Timau Rheoli a Chyllid Gweithredol o fewn DriveTech ac mae wrth ei bodd â chysoni diwedd mis a diwedd blwyddyn!

Yn ei hamser hamdden, mae Sarah a’i phartner yn mwynhau teithio hamdden dramor, ac mae hi hefyd yn mwynhau gyrru’n fawr iawn. O ran cenhadaeth DriveTech i helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd, mae Sarah yn cefnogi hyn yn llwyr, mae wrth ei bodd yn gyrru’n ddiogel ac yn ystyriol ac nid yw’n hoffi meddwl am y syniad o wrthdrawiad difrifol yn digwydd iddi hi neu rywun annwyl iddi.

Oherwydd ei bod yn hollol broffesiynol â rhifau, mae Sarah yn dweud “Os byddwch chi’n rhoi 2 a 2 at ei gilydd, mae hyfforddi gyrwyr i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd yn syniad da.”

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Oliver Stevenson

Pennaeth Datblygu Masnachol

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.