Sarah Homer

Sarah yw’r Pennaeth Cyllid a bu’n gweithio o fewn Drivetech a sefydliad mwy’r AA ers dros 12 mlynedd. 

Mae ganddi brofiad blaenorol o reoli cyllid yn y sector gwasanaethau adeiladu ac mae ganddi gymhwyster CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli).

Sarah sy’n rheoli’r Timau Rheoli a Chyllid Gweithredol o fewn Drivetech ac mae wrth ei bodd â chysoni diwedd mis a diwedd blwyddyn!

Yn ei hamser hamdden, mae Sarah a’i phartner yn mwynhau teithio hamdden dramor, ac mae hi hefyd yn mwynhau gyrru’n fawr iawn. O ran cenhadaeth Drivetech i helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd, mae Sarah yn cefnogi hyn yn llwyr, mae wrth ei bodd yn gyrru’n ddiogel ac yn ystyriol ac nid yw’n hoffi meddwl am y syniad o wrthdrawiad difrifol yn digwydd iddi hi neu rywun annwyl iddi.

Oherwydd ei bod yn hollol broffesiynol â rhifau, mae Sarah yn dweud “Os byddwch chi’n rhoi 2 a 2 at ei gilydd, mae hyfforddi gyrwyr i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd yn syniad da.”

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.