Steve Ryan

Ymunodd Steve â busnes DriveTech fel cynghorydd galwadau yn 2007. Ers hynny mae wedi cael nifer o rolau wrth iddo symud ymlaen trwy’r sefydliad. Mae Steve yn rheolwr prosiect â chymhwyster PRINCE 2 a bellach mae’n gyfrifol am oruchwylio pob agwedd ar ein Gweithrediadau Heddlu

Mae wedi gweld yr aflonyddwch y gall damwain traffig ffordd ddifrifol ei achosi a dyma sy’n ei yrru ymlaen i geisio sicrhau bod ein ffyrdd yn dod yn lle mwy diogel.

Every person within the team brings a unique skill to DriveTech

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Oliver Stevenson

Pennaeth Datblygu Masnachol

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.