Steve Ryan

Ymunodd Steve â busnes Drivetech fel cynghorydd galwadau yn 2007. Ers hynny mae wedi cael nifer o rolau wrth iddo symud ymlaen trwy’r sefydliad. Mae Steve yn rheolwr prosiect â chymhwyster PRINCE 2 a bellach mae’n gyfrifol am oruchwylio pob agwedd ar ein Gweithrediadau Heddlu

Mae wedi gweld yr aflonyddwch y gall damwain traffig ffordd ddifrifol ei achosi a dyma sy’n ei yrru ymlaen i geisio sicrhau bod ein ffyrdd yn dod yn lle mwy diogel.

Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Cysylltwch â ni yn awr i weld sut y gallwn eich helpu.