Yn meddu ar 30 mlynedd o brofiad llwyddiannus, mae Drivetech yn cynnig gwiriadau iechyd risg fflyd, asesu gyrwyr a hyfforddi – ar-lein ac ar y ffordd – yn y DU ac mewn dros 95 o wledydd ac mewn 35 o ieithoedd trwy fwy na 40 o bartneriaid. Mae’r cynnyrch a gwasanaethau hyn yn gwella diogelwch gyrwyr, yn lleihau costau rhedeg fflydoedd ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau cyfreithiol a chyfrifoldebau dyletswydd gofal.

Mae ein gwasanaethau’n darparu cymorth cynhwysfawr i unrhyw fusnes sy’n cydnabod pwysigrwydd hanfodol gofalu am yrwyr sy’n gyrru i’w busnes neu ar ei ran.

Yn y DU, rydym hefyd yn darparu cyrsiau addysgol i bobl sydd wedi cyflawni trosedd moduro (neu feicio) neu wedi cael gwrthdrawiad. Mae Drivetech yn gwasanaethu 12 o heddluoedd y DU a Transport for London yn uniongyrchol, ac yn cefnogi 34 o heddluoedd y DU yn anuniongyrchol trwy NDORS (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru).

Cadw pobl yn ddiogel sy’n ein gyrru. Rydym yn ymfalchïo yn ein lefelau uchel o wasanaeth i gwsmeriaid a boddhad. Rydym yn canolbwyntio ar welliant parhaus ac rydym wedi ymrwymo i gynnal y safonau uchel hyn, gan gynnig gwerth gwirioneddol am arian.

Wedi’i sefydlu ym 1990, bellach mae’r sefydliad yn is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i’r AA, felly mae ganddo gefnogaeth sefydliad moduro blaenllaw’r DU sy’n cynnig gwasanaethau torri i lawr ac adfer cerbydau, yswiriant moduron ac yswiriant arall, cynnal a chadw, trwsio a gwasanaethu cerbydau a llawer mwy!

Ein gwerthoedd

Gofynnwyd i’n pobl beth sy’n bwysig iddynt o ran sut rydym yn delio â’n cwsmeriaid a’n gilydd. Gwnaethant ddweud wrthym, gan lunio’r gwerthoedd sydd gennym i sicrhau ein bod yn cadw pobl yn ddiogel ac yn iach. 

Visionary

A powerful imagination and a willingness to evolve

Partnership

Working together as one

Integrity

Trust and honesty in all that we do

Excellence

Striving to be the best we can

Passionate

In everything we do

Transparent

Open and clear communication

Cysylltwch â Ni 

Careers

Drivetech works with a nationwide network of professionally qualified third party trainers to deliver our market leading fleet and police driver offender training courses.

Drivetech Trainers Recruitment

Most permanent employee vacancies at Drivetech are advertised on the AA careers website.

Drivetech & AA Careers