Every person within the team brings a unique skill to Drivetech

Charlie Norman

Rheolwr Gyfarwyddwr

Nick Butler

Cyfarwyddwr Masnachol

Des Morrison

Cyfarwyddwr Contractau’r Sector Cyhoeddus a Heddlu

Ian Dudley

Cyfarwyddwr TG

Sarah Homer

Pennaeth Cyllid

Colin Paterson

Pennaeth Marchnata

Leo Taylor

Pennaeth Datrysiadau Cynnyrch

Steve Ryan

Pennaeth Gweithrediadau (Heddlu)