Ein hyfforddwyr yw’r goreuon. Rydym yn denu’r hyfforddwyr mwyaf profiadol ac yn buddsoddi yn eu sgiliau, lle rydym yn arwain y diwydiant â’n gilydd o ran y ffordd orau o wella diogelwch ar y ffyrdd. Gan gadw hyn mewn cof, byddwch yn edrych ymlaen at eich cwrs a bydd y buddsoddiad yn werth chweil.

Yn aml, mae pobl yn dweud wrthym ar ôl cyrsiau y byddant yn ein hargymell i’w ffrindiau a’u teulu. Mae hyn oherwydd ansawdd ein hyfforddwyr yn bennaf, ac mae’n ein plesio bob tro y byddwn yn ei glywed.

A gallwch hefyd fod yn sicr o ran cefndir pob hyfforddwr. Mae pob hyfforddwr wedi cael gwiriad DBS manylach a byddwn yn eu harchwilio’n rheolaidd i sicrhau eich bod yn gweithio â phobl wybodus a chyfeillgar sy’n arbenigwyr.

 

Gyrfaoedd

Os dymunwch weithio â ni fel hyfforddwr, byddwn yn hapus i glywed gennych. Ewch yma i weld ein swyddi gwag diweddaraf a chysylltwch â ni.

Dysgwch fwy

Cysylltwch â ni yn awr i weld a allwn helpu eich busnes