Mae Prosiect EDWARD – yr ymgyrch diogelwch ar y ffyrdd sydd bellach yn canolbwyntio ar “Bob Dydd Heb Farwolaeth ar y Ffyrdd” (Every Day Without a Road Death) – yn dychwelyd eleni ag wythnos o weithgarwch diogelwch ar y ffyrdd yn ystod wythnos 14eg-18fed Medi, yn canolbwyntio ar risg ffyrdd sy’n gysylltiedig â gwaith.

Er gwaethaf y pandemig a’r mesurau cloi a orfodwyd, bydd yr ymgyrch yn parhau i fod yn amlwg – yn fwy rhithwir nag mewn blynyddoedd blaenorol lle’r oedd teithiau ffordd go iawn yn rhan o’r rhaglen – ond bydd yn parhau i fod yn llwyfan ymgyrchu teilwng. Mae’r amseru’n cyd-daro â dychweliad cyffredinol i lefelau traffig ffyrdd a brofwyd cyn y cyfnod clo, a rhai adroddiadau arbennig o eithafol yn ystod misoedd diwethaf am ymddygiad gyrru gwael, gan gynnwys gyrru llawer yn rhy gyflym ar ffyrdd cymharol wag.

Mae Drivetech yn gefnogwr swyddogol Prosiect EDWARD ac mae’n falch i ddechrau diwrnod cyntaf yr ymgyrch â gweminar “Ymddygiad Gyrrwr” ar fore Llun 14eg Medi. Bydd manylion y gweminar hwn, a sut i gofrestru, yn cael cyhoeddusrwydd yn fuan iawn gan Drivetech a thrwy wefan Prosiect EDWARD. Mae Drivetech yn gobeithio y gall gynhyrchu rhywfaint o ddadlau da ac ysgogi mwy o gamau tuag at sicrhau ffyrdd mwy diogel, yn enwedig ym maes gyrru’n broffesiynol ar gyfer gwaith. Bydd gweddill yr wythnos yn cynnwys gweithgareddau eraill ar themâu ar ddiwrnodau olynol, a rhoddir cyhoeddusrwydd i’r manylion ar wefan Prosiect EDWARD.

Wrth sôn am yr aliniad â Phrosiect EDWARD, dywedodd Colin Paterson, Pennaeth Marchnata Drivetech: “Yn Drivetech, cadw pobl yn ddiogel sy’n ein gyrru, ac mae ein hamrywiaeth o wasanaethau rheoli risg ar y ffyrdd, a hyfforddi gyrwyr, yn cyd-fynd yn dda â neges gyffredinol Prosiect EDWARD – gweithio tuag at sicrhau bod pob dydd heb farwolaeth ar y ffyrdd. Byddwn yn cyfrannu at neges yr ymgyrch hon ac yn gobeithio y bydd y gweminar Ymddygiad Gyrwyr, a chynnwys diogelwch ar y ffyrdd arall y gallwn ei ddarparu yn ystod yr wythnos, yn cael effaith wirioneddol ar leihau marwolaethau ar y ffyrdd a gwrthdrawiadau difrifol.”

Dysgwch fwy am ymgyrch Prosiect EDWARD 2020 ar y wefan yma – www.projectedward.org – ac i gael gwybod mwy am amrywiaeth Drivetech o wasanaethau rheoli risg gyrwyr ewch i wefan newydd Drivetech yma – https://www.drivetech.co.uk/global-business-fleet-solutions

 

Cofrestrwch Yma


Yn ôl i newyddion ac adnoddau