Mae Drivetech yn falch iawn o fod wedi gwneud cais llwyddiannus i ddarparu cyrsiau ymwybyddiaeth o gyflymder a beth sy’n ein gyrru ni ar ran Heddlu Glannau Merswy.

Mae’r contract am chwe mis i ddechrau â’r potensial i ymestyn am chwe mis arall.

Cyn y pandemig roedd Heddlu Glannau Merswy yn gweithredu eu cyrsiau eu hunain, ond â’r cynnwrf diweddar y mae pandemig Covid-19 wedi’i greu, a’r pwysau ar adnoddau, penderfynon nhw roi’r gorau i ddarparu’r cyrsiau eu hunain. Maent wedi dewis partneru â Drivetech i ddarparu cyrsiau ar-lein cyn gynted â phosibl.

Mae Drivetech yn darparu cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth ac ar y ffordd ar ran 10 Heddlu arall yn y DU, yn ogystal â Transport for London, a gwnaethant ymateb i ddarfod cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth trwy gyflymu newid i ddarpariaeth ddigidol o fewn saith diwrnod i gyfyngiadau symud Covid-19.

Mae heddluoedd yn cynnig y cyrsiau fel rhan o’r cynllun cenedlaethol i ddarparu addysg i fodurwyr fel dewis amgen mwy adeiladol i erlyniad.

Wrth sôn am ennill y contract newydd hwn, dywedodd Des Morrison, Cyfarwyddwr Contractau’r Heddlu yn Drivetech:

“Mae’n wir anrhydedd ennill contract Heddlu Glannau Merswy. O’r eiliad y bu’n rhaid atal cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth ddiwedd mis Mawrth pan orfododd y pandemig ni i “gyfnod clo”, buom yn gweithio ag angerdd, egni a phenderfyniad gwirioneddol i drosi’r ddarpariaeth i lwyfan digidol diogel Microsoft Teams. Rydym wrth ein bodd bod Heddlu Glannau Merswy wedi dewis Drivetech i ddarparu parhad o ran darparu eu rhaglen adsefydlu troseddwyr gyrru. Ers dechrau’r cyfyngiadau symud bellach rydym wedi llwyddo i ddarparu cyrsiau ar-lein i dros 62,000 o fynychwyr ac rydym yn falch iawn o ymestyn y gwasanaeth hwnnw ar ran Heddlu Glannau Merswy.

Mae’n bwysig ein bod yn cynnig y cyrsiau hyn fel dewis amgen i erlyniad oherwydd eu bod yn cael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar ymddygiad gyrwyr. Mae gwella diogelwch ar y ffyrdd wrth wraidd y rhaglen hon.”

Wrth sôn am ddyfarniad y contract newydd, dywedodd Kevin Scott, Rheolwr yr Uned Ffyrdd Mwy Diogel yn Heddlu Glannau Merswy:

“Mae Heddlu Glannau Merswy yn falch iawn i gael darparwr cwrs newydd ac edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Drivetech i wella diogelwch ar y ffyrdd ledled Glannau Merswy.”

 


Yn ôl i newyddion ac adnoddau