Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
Road with sun

Hyfforddiant i yrwyr
sy'n newid ymddygiad

Wedi'i sefydlu yn 1990, mae DriveTech yn hyrwyddo agwedd Vision Zero o "weithio gyda'n gilydd i ddileu marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd"

hand on wheel

Ein cofnod o lwyddiant

Mae DriveTech, sy'n rhan  o'r AA, yn arwain y ffordd i weddill y byd o ran rheolaeth risgiau a diogelwch cerbydau, a hyfforddiant i yrwyr.Y n ogystal, ni yw darparydd cyrsiau ailhyfforddi mwyaf y byd i yrwyr sydd wedi troseddu. Dysgwch am ein gwobrau, cerrig milltir, achrediadau, a newyddion yma.

Gyda 30 mlynedd o brofiad llwyddiannus, mae DriveTech bellach yn cynnig ymgynghoriaeth cerbydau, asesiadau gyrwyr a gwasanaethau hyfforddiant mewn mwy na 95 gwlad a 35 iaith drwy dros 40 partner. Mae'r cynnyrch a'r gwasanaethau hyn yn gwella diogelwch gyrwyr, yn lleihau costau cynnal cerbydau ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau cyfreithiol a chyfrifoldebau dyletswydd gofalu.

Yn y DU, rydym yn darparu cyrsiau addysgol i bobl sydd wedi cyflawni trosedd wrth yrru neu wedi cael gwrthdrawiad. Mae DriveTech yn gwasanaethu'n uniongyrchol 12 heddlu yn y DU a Transport for London ac yn cefnogi'n anuniongyrchol 34 llu yn y DU drwy NDORS (National Driver Offender Retraining Scheme)

Ein Gwerthoedd

Gweledigaethol

Meddu ar ddychymyg cryf a pharodrwydd i esblygu

Rhagoriaeth

Ymdrechu i fod y gorau y gallwn

Angerddol

Am wneud gwahaniaeth go iawn

Partneriaeth

Gweithio gyda'n gilydd fel un

Tryloyw

Cyfathrebu'n agored a chlir

Gonestrwydd

Gwirionedd a gonestrwydd ym mhopeth a wnawn

Driver trainer in action

Gweithiwch gyda ni

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag parhaol yn DriveTech eu hysbysebu ar wefan gyrfaoedd yr AA. Pwyswch yma neu pwyswch ar y ddolen 'Careers' ar waelod y dudalen hon.

Mae DriveTech yn gweithio gyda rhwydwaith cenedlaethol o hyfforddwyr trydydd parti proffesiynol cymwys i ddarparu ein cyrsiau hyfforddi troseddwyr gyrru'r heddlu a cherbydau'r heddlu blaenllaw. Os hoffech wneud cais neu gofrestru'ch diddordeb mewn dod yn hyfforddwr i DriveTech, ewch i'n Porth Recriwtio Hyfforddwyr. Diolch.