Rydym yn cynnal 9 gwahanol gwrs addysg ar gyfer 12 o heddluoedd a TfL trwy ddarpariaeth ar-lein

Cyrsiau sydd ar gael

Sylwch: o dan amgylchiadau arferol, byddwn hefyd yn gweithredu o dros 60 o leoliadau ledled y wlad

Amrywiaeth o gyrsiau

Mae’r cyrsiau y mae Drivetech yn eu darparu yn addysgol ac yn anfeirniadol o ran eu harddull a phwrpas. Os yw’r pwnc yn ymwneud â throsedd gyrru’n rhy gyflym, bydd mynychwyr yn mynychu cwrs i ddeall agweddau ar gyfraith traffig y ffyrdd a’r ymarfer gorau o ran gyrru, yn enwedig mewn perthynas â’r cyflymderau ar wahanol ffyrdd a pham mae terfynau cyflymder yn bodoli.

Hyfforddwyr Profiadol

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein hyfforddwyr yn broffesiynol, yn gymwys iawn ac yn ystyried bod gwasanaeth a boddhad cwsmeriaid yn bwysig iawn.

Yn aml gallai mynychwyr fynychu’n anfoddog, yn lletchwith ac yn fynych yn amharod, ond bydd y mwyafrif llethol yn gadael yn teimlo ei fod yn brofiad gwirioneddol werth chweil, addysgiadol a defnyddiol sy’n newid ymddygiad.

Yn unol ag NDORS 

Mae Drivetech yn darparu’r cyrsiau hyn o dan reolaeth NDORS (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrwyr) – y cynllun cenedlaethol sy’n rheoli ailaddysg troseddwyr gyrwyr y mae UKROEd (Addysg Troseddwyr Ffyrdd y DU) yn ei weithredu – ac yn gweithio ar y cyd â nifer fawr o Heddluoedd ledled y wlad.