Close Close icon Burger Menu Arrow Right Poor Availability Good Availability Info Mobile Phone Map Pin Email Chevron globe icon phone icon User Icon Plus minus facebook twitter linkedin Triangle Tick in circle home tick
Sunny road

Ymwybyddiaeth Croesfannau Rheilffordd

Mae'r Cwrs Ymwybyddiaeth Croesfannau Rheilffordd (LCAS) ar gyfer modurwyr sydd wedi gyrru trwy groesfan rheilffordd ar ôl i'r goleuadau rhybudd gael eu cynnau

ARCHEBWCH LE YN AWR

TELERAU AC AMODAU

Ynglŷn â'r cwrs

Ynglŷn â'r cwrs
 
Mae'r cynllun Ymwybyddiaeth Croesfannau Rheilffordd yn helpu gyrwyr i ddeall peryglon a chanlyniadau posibl methu â chydymffurfio â signalau croesfan rheilffordd awtomatig.
Mae'r cwrs yn para 2.5 o oriau, ac mae'r pris yn dibynnu ar y lleoliad rydych chi'n ei ddewis.

Cliciwch yma ar gyfer Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych

Pam y dylech fynychu

Lleol i chi

Lleoliadau lleol ar gael ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon

Cyfleus

Dewiswch ddyddiad ac amser sy'n addas i chi ac mae'n hawdd archebu lle ar-lein neu dros y ffôn – efallai y bydd nosweithiau a phenwythnosau ar gael

Croesawgar

Hyfforddiant mewn amgylchedd hamddenol

Dim profion llwyddo neu fethu

mae gyrwyr yn dweud eu bod yn cael budd o'r profiad – Nid oes unrhyw brawf llwyddo neu fethu; mae angen i chi sicrhau eich bod yn cyrraedd ar amser ac yn aros ar gyfer y sesiwn

Cliciwch yma ar gyfer mwy o gwestiynau a ofynnir yn fynych:

MWY O GWESTIYNAU A OFYNNIR YN FYNYCH